Werkwijze

Werkwijze online begeleiding

Wij werken met de methodiek en techniek ontwikkeld door eCoachPro. eCoachPro is de eerste organisatie die zich op basis van praktijkervaring en (wetenschappelijk) onderzoek  heeft gespecialiseerd in alle facetten van online begeleiden. Zij werken vanuit een stevige onderbouwing (het ABC-model en eCoachPro methodiek) aan de ontwikkeling van zeer effectieve en duurzame opleidingen en online trajecten. Hierbij worden kennis en technieken uit diverse disciplines gecombineerd, o.a. uit coaching,  psychologie, e-learning, e-health, bedrijfswetenschappen, computerkunde en de informatie- taal- en communicatiewetenschappen.

Voorbeeldfragmenten online persoonlijke burn-out coaching (klik voor vergroting)

screenshot werkwijze online coachingvoorbeeld online coachingscreenshot werkwijze online coaching

Waarom online coaching en counseling werkt?

De kracht van e-coaching en counseling komt tot stand als de e-coach in staat is de 3 meest onderscheidende elementen te benutten. Deze elementen hebben afzonderlijk hun kracht en in combinatie versterken ze elkaar. Als geheel brengt e-coachen een versnelling in de ontwikkeling.

A-synchroon werken‘digitaal zaaien, analoog groeien’

Coachen bevordert het inzicht en bewustzijn. Dat vraagt om zelfreflectie en de tijd nemen te komen tot dieper inzicht en bewustzijn. A-synchroon werken bevordert dit. Je hoeft niet direct te reageren en kunt de tijd nemen inzichten te onderzoeken, tot antwoorden te komen en eventuele opdrachten/oefeningen uit te voeren. Je kunt zelf met je e-coach afspraken maken over de contactfrequentie. Wij voeren vaak 1-2 keer per week de dialoog (via mail) in een e-coachtraject, waardoor je in een prettige flow komt. Natuurlijk is dat afhankelijk van de coachvraag, coachbehoefte en de tijd die je als coachee kan besteden aan het coachtraject.

Sociale anonimiteit‘in mijn vertrouwde omgeving voel ik me veilig’ 

Mailcoaching haalt alles weg wat ‘ruis’ kan veroorzaken. Je wordt gecoacht terwijl je in je eigen veilige en vertrouwde omgeving bent, waardoor de coachee, over het algemeen, zich makkelijker opent en tot de kern van zijn/haar vraagstuk komt. Los van het feit dat het fijn is dat je onafhankelijk van de tijd- en plaats altijd met je eigen coachproces bezig kunt zijn.

Kracht van schrijven – ‘schrijven maakt zichtbaar wat al pratend verborgen blijft’

Schrijven brengt een proces op gang dat zelfreflectie stimuleert en sneller zicht geeft op je eigen proces, patronen en ontwikkelpad. De kracht van schrijven kent meerdere positieve effecten, zoals verwerken van emoties, analyseren van situaties, terug lezen en daarmee empowerment bevorderen.

Het ABC-model

Een coachingstraject volgens het ABC-model bestaat uit de volgende drie fasen:

De eerste fase (Analyze-fase) start met het in kaart brengen van uw huidige situatie. De analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie staan centraal. Er wordt vastgesteld wat het beoogde eindresultaat van het coachingstraject zal zijn, gevolgd door het formuleren van concrete doelstellingen.

In de tweede fase (Internalize-fase) wordt er actief en intensief samengewerkt met uw coach om uw doelstellingen te realiseren. Het kenmerkende van deze fase is dat u aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer of in uw privé-leven). Sleutelwoorden in deze fase zijn: oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging. Dankzij de frequente contactmomenten, de kleine stappen en de motiverende aanpak van de coach, wordt u als het ware ‘in het proces gezogen’ waardoor u snel resultaat zult ervaren. Nieuw gedrag (vaardigheden) wordt in deze fase eigen gemaakt (geïnternaliseerd).

In de laatste fase (Sustain-fase) staat het waarborgen van de duurzaamheid van uw behaalde doelstellingen centraal. Uw behaalde resultaten zullen hierdoor niet van korte duur zijn maar bestendigd worden voor de toekomst.

De eCoachPro methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord

Onze e-coaching trajecten vinden grotendeels a-synchroon plaats. Dat wil zeggen dat u niet tegelijkertijd aanwezig bent met uw coach. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie van het coachproces. U bepaalt zelf wanneer u bezig wilt zijn met het coachingstraject en u kunt op de momenten die u van belang acht een terugkoppeling geven aan uw coach. Een voorbeeld; als u naar aanleiding van de dialoog met uw coach besloten heeft om een bepaalde oefening op uw werk (of in uw privé-leven) uit te voeren, dan kunt u direct na het uitvoeren van deze oefening, uw ervaringen, gedachten en gevoelens delen met uw coach.

E-mail = methodisch schrijven
Methodisch schrijven via mail is een van de belangrijkste onderdelen van onze methodiek. Het opschrijven en herformuleren en daarmee het ordenen van het probleem, alsook het ordenen van gedachten en gevoelens heeft een stimulerende werking. Het opschrijven van gedachten en emoties bevordert bovendien de zelfreflectie.