Tarieven

Tarieven online coaching en counseling

Financieel aantrekelijk

Online coaching kent een groot indirect financieel voordeel. Denk hierbij aan besparingen van werktijd, reistijd, reiskosten, parkeerkosten ed. Hiermee is online coaching en counseling, behalve door zijn effectiviteit, ook financieel een aantrekkelijk alternatief in vergelijking met face to face coaching.

Wie betaald?

1. Werkgever

  • Veel werkgevers zien het belang van gezonde, goed functionerende, duurzaam inzetbare werknemers. In de meest gevallen zijn werkgevers bereid om de kosten voor online coaching (deels) te vergoeden. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
  • De kosten voor online begeleiding zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar
  • Werkgevers ontvangen, op verzoek,  vooraf een offerte waarin duidelijk wordt omschreven welke resultaten men mag verwachten.

2. Particulier

  • Coaching valt primair niet onder de ziektekosten verzekering en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten.  Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.
  • Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten, boven een drempel, als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.
  • Particuliere cliënten betalen geen BTW!

3. Zelfstandig professional

  • De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Drie standaardpakketten

Online begeleiding vraagt om een heldere, open houding. Hierbij hoort ook een duidelijke, transparante prijsstelling. Hiervoor zijn drie standaardpakketen voor online coaching/counseling samengesteld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of het performance, personal, loopbaan of burn-out coaching betreft.

Welk pakket passend is, is natuurlijk helemaal afhankelijk van de coachvraag en beschikbaar budget. Tijdens een verkennend/kennismakingsgesprek, wordt in onderling overleg, het juiste pakket geselecteerd.

Benieuwd naar de tarieven voor online begeleiding, ik stuur u deze graag toe. Voor particulieren en grotere afnames gelden afwijkende prijzen, informeer hiernaar.

Bel voor de tarieven of aanvullende informatie

 Ontvang de tarievenlijst via de mail

 

 

Tarieven online coaching en counseling, financieel aantrekkelijk

Investeren in online coaching en counseling = investeren met groot rendement