Coachen

Coachen en counselen

Het coachen en counselen van online coaching en counseling is primair werkgericht, op de volgende gebieden:

Coachproces

Coachen is een proces dat mensen verder brengt doordat zij worden ondersteund in:

  • het onderzoeken van hun huidige situatie
  • het onderzoeken van de gewenste situatie
  • het stellen van doelen
  • het nemen van actie om die doelen te bereiken
  • het wegnemen van belemmeringen

Doelgericht

Coachen gaat niet alleen over de ontwikkeling van een persoon, maar ook over de ontwikkeling van teams of organisaties. Het is altijd gericht op een situatie die wenselijker is dan de huidige. De gebruikte methodieken in coaching zijn vooral gericht op oplossingen en het stimuleren van nieuwe denk- en handelingsstrategieën. Gedurende het coachproces ontwikkelen de coach en coachee gezamenlijk de in potentie aanwezige competenties. Dit doen zij door weerstand op te sporen en weg te nemen. De coach stimuleert het coachproces door zorgvuldig te observeren en feedback te geven.

Kompaspunten

In coaching zijn er vier belangrijke ‘kompaspunten’:

  1. gelijkwaardigheid is de basis van de coachrelatie
  2. de coachee is expert van zijn vraagstuk
  3. de coach is geen adviseur, maar doet hooguit suggesties
  4. de verantwoordelijkheid tot verandering ligt bij de coachee

Hier en nu

Coachen is niet gericht op het oplossen van problemen en conflicten uit het verleden, coachen is er juist op gericht gedrag te begrijpen in de betekenisvolle context van het hier en nu.

Online-Coaching-couseling-coachingsdoelen-bepalen